• Hurtigporter brukes inne og ute for å gi en optimal trafikkflyt, bedre inneklima og høy energibesparelse.