• Visse bygg krever foldeporter med ekstra klasse. Bygg der design, funksjon og økonomi er like viktige aspekter å ta hensyn til.